AGROFOOD Regional Cluster                    

                                      — de la idee la parteneriate internaţionale

 


             

  Ideea formării clusterului regional al produselor şi a industirei agroalimentare AgroFood s-a născut la începutul lui 2011 în atelierul de idei al ASIMCOV.

 

Scopul nostru a fost realizarea unui parteneriat larg pentru susţinerea întreprinderilor agroalimentare, pentru creşterea competitivităţii acestora, unde capacităţile de cercetare-dezvoltare pot fi concentrate cu ajutorul cunoştiinţelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului pe piaţă. În cadrul acestui parteneriat trebuiesc armonizate interesele antreprenorilor, instituţiilor de cercetare, autorităţilor locale în primul rând în zona noastră, regiunea Arcului Carpatic, dar şi în asociaţiile de clustere naţionale şi internaţionale.

 

Sarcina noastră este dezvoltarea unei strategii de management, căutarea de soluţii noi pentru ca produsele şi serviciile noastre să ajungă competitive pe pieţele naţionale şi internaţionale. La conferinţele, seminariile noastre ne consultăm despre oportunităţle de colaborare; sursele, informaţiile şi bazele de date sunt partajate reciproc între membrii clusterului. În cadrul clusterului avem avantajul de a atrage surse de finanţare comune.

 

Membrii clusterului au acces la experienţele comune în tehnologie şi organizare, la posibilitîţi de perfecţionare profesională, putem împărţi costurile, riscul şi putem valorifica împreună rezultatele cercetărilor. Clusterul AgroFood ca parte a unor organizaţii naţionale şi internaţionale poate servi ca model pentru dezvoltarea de clustere regionale, ca parte a unei noi paradigme de dezvoltare economică.