Obiectivele Clusterului Regional al Produselor și a Industriei Alimentare AGROFOOD


1. dezvoltarea de servicii şi produse ale clusterului

2. dezvoltarea unei politici de cluster coerente - brand

2.1. participare comune la foruri naţionale şi internaţionale (conferinţe, târguri şi expoziţii, evenimente economice)

2.2.  participare comună la proiecte naţionale şi internaţionale

2.3. dezvoltarea de relaţii economice naţionale şi internaţionale

2.4. dezvoltarea de marketing comun în cadrul clusterului

2.5. monitorizare programe de finanţare, sprijin în elaborarea proiectelor de finanţare

2.6. colaborare cu organizaţii, cluster de profil din ţară şi străinătate

3. dezvolatarea sistemului IT al clusterului, pagină web, bază de date

4. elaborare de propuneri legislative; conştientizarea legislaţiei în vigoare în rândul membrilor 

5. perfecţionarea profesională a managerilor şi a angajaţilor

6. atragerea de fonduri destinate managementului clusterului

 

Sarcinile membrilor Clusterului Regional al Produselor și a Industriei Alimentare AGROFOOD


1. Domeniul economic: producători și firme de prelucrare

1.1. prezenţă comună pe piaţa naţională şi internaţională

1.2. participare comună la expoziţii, târguri şi conferinţe de profil naţionale şi internaţionale

1.3. colaborare – în funcţie de posibilităţi – în proiecte de dezvoltare

1.4. elaborare şi implementare de proiecte comune

1.5. colaborare pe plan profesional cu instituţii, organizaţii de inovare-cercetare; colaborare cu organizaţii economice pentru dezvoltarea clusterului; colaborare cu autorităţile publice locale şi instituţii

1.6. sprijină formarea profesională a membrilor clusterului

1.7. susţin aderarea de noi membrii la cluster

2. Autorităţile publice locale

2.1. susţin dezvoltarea producției și a industriei agroalimentare la nivel local şi regional

3. Universități și Instituții de cercetare

3.1. ajută la rezolvarea problemelor ivite prin studii și cercetări

3.2. promovează rezultatele inovative şi colaborează cu membrii clusterului pentru implementarea acestora

3.3. asigură, pe bază de comandä, activităţi de consultanţă şi testare-încercare a produselor agricole și agroalimentare

3.4. organizare de cursuri de specialitate de scurtă durată, în cadrul programelor de educaţie pe toată durata vieţii

3.5. asigură noua generație de specialiști în diferite domenii de referință

4. Agenții și Instituţii de specialitate, consultanți

4.1. asigură în cadrul clusterului promovarea şi conştientizarea legislaţiei; acordă consultanţă de specialitate

4.2. colaborează cu membrii clusterului pentru identificarea şi accesarea programelor de finanţare

 

Drepturile membrilor Clusterului Regional al Produselor și al Industriei Agroalimentare AGROFOOD


1. elaborare şi adoptare a actelor constitutive ale clusterului

2. participare şi drept de decizie la Adunarea Generală

3. alegerea conducerii clusterului – Consiliului Director

4. decizie asupra participării comune la programe naţionale şi internaţionale

5. participare la programele clusterului cu dreptul la beneficiile acordate membrilor

 

Alte dispoziţii 


1. Partenerii de Colaborare desemnează pentru managementul clusterului Asociația ASIMCOV. Pentru deciziile operaţionale se constituie Comisia Clusterului  alcătuită din câte un reprezentant din partea fiecărui partener.

2. Obiectivele specifice atribuite fiecărui grup de membrii în parte vor fi stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al clusterului, elaborat ulterior semnării prezentului Protocol de Colaborare.

3. Fiecare membru semnatar al prezentului protocol primește câte un certificat de aderare.

 

Durata Protocolului de Colaborare


1. Protocolul de Colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către parteneri.

2. Partenerii de colaborare îşi dau acordul ca pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor stipulate în prezentul Protocol de Colaborare, să fie convocate întâlniri periodice.

3. Durata Protocolului de Colaborare este nedeterminată. Partenerii de colaborare îşi dau acordul ca de două ori pe an să revizuiască conţinutul acestuia, să decidă asupra  eventualelor modificări şi să contureze activităţile viitoare.